cccmtb

najważniejszy przegląd

Oczekiwanie na uzyskanie świadczeń – karencja

Wykupienie dowolnej polisy ubezpieczeniowej daje nam gwarancję na uzyskanie nawet wysokich świadczeń, które mają wspomóc rodzinę, pokryć koszty leczenia, wypadku czy innych wynikających z umowy punktów. Wystarczy

Read More

Polisa na życie oszczędnościowa

Kolejną opcją do wyboru z pośród ubezpieczenia na życie jest forma oszczędnościowa, ze względu na ubogość tej oferty nie jest ona zbyt popularna, niemniej jednak istnieje

Read More

Ubezpieczenia mienia

Obecnie wiele słyszy się o zabezpieczeniu mienia, a wynika to z faktu występowania coraz częściej nieszczęśliwych wypadków na skutek działania drugiej osoby, ale przede

Read More

Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe

Najbardziej dogodną opcją jest zawarcie umowy ochronno-oszczędnościowej, która zapewnia nam nie tylko zabezpieczenie życia, ale także umożliwia gromadzenie pieniędzy na dogodnych dla nas warunkach. W

Read More

Grupa I – ubezpieczenia na życie

Tak, jak wspomniałam pierwszą grupę stanowią ubezpieczenia na życie. Ich pierwotnym przeznaczeniem było zabezpieczenie rodzinne na wypadek śmierci jednego z jej członków, który oczywiście wykupił

Read More

Co zawierają ubezpieczenia turystyczne?

Jeszcze przed planowanym urlopem warto zastanowić się nad możliwością wykupienia ubezpieczenia turystycznego. Często uważamy, że podczas wyjazdu nic się nam nie przytrafi.

Read More