cccmtb

najważniejszy przegląd
Brawurowa jazda

Często przyczyną wypadków spowodowanych przed użytkowników dróg jest brawura. Ze statystyk wynika, że problem z brawurą za kółkiem mają najczęściej młodzi kierowcy.

Nastolatkowie, którzy dopiero co odebrali prawo jazdy, nierzadko chcą popisać się przed grupą znajomych. Presja otoczenia sprzyja wykonywaniu niebezpiecznych manewrów.

Duży wpływ mają także złe nawyki, przejęte od rodziców. Takie zachowania w połączeniu ze słabymi umiejętnościami zdarza się, że skutkują kolizją lub wypadkiem.

www.mniejznane.pl

Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze lub nadmierna prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych oraz rażące łamanie przepisów to niektóre z przejawów brawurowej jazdy. Jest to przykład nieodpowiedzialności oraz braku wyobraźni, ponieważ takie zachowanie stwarza niebezpieczeństwo wypadku oraz staje się zagrożeniem dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Z przeprowadzonych badań wynika, że co trzeci śmiertelny wypadek powodują młodzi kierowcy w przedziale wiekowym 18-24.