cccmtb

najważniejszy przegląd
Żywe zwierzęta – konieczne warunki transportowe
http://katalizatory-lubuskie.pl/ https://www.swiat-diesla.pl/pol_m_Wtryskiwacze-CR-4026.html?filter_traits[3027]=3028

Wśród przewożonych towarów znajdują się również żywe zwierzęta, których transport wymaga zastosowania odpowiednich sprzętów, zapewniających bezpieczne, ale też humanitarne warunki transportowe. Problem z przewozem zwierząt to szeroko dziś omawiana kwestia, bowiem wielu przewoźników nie przestrzega najbardziej podstawowych zasad.

Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że zwierzęta mogą być transportowane tylko i wyłącznie w przystosowanych do tego pojazdach, mając możliwość swobodnego wstawania oraz leżenia. Poza tym samo wykończenie podłóg tychże pojazdów, musi zapewniać warunki higieniczne oraz przyczepność podłoża.

Koniecznym okazuje się także zapewnienie odpowiedniej temperatury oraz wentylacji wewnątrz kabiny, która powinna posiadać wydzielone sektory. Równie ważną kwestią jest zapewnienie dostępu do wody oraz pożywienia szczególnie w przypadku długich przewozów.

gra planszowa

Warto podkreślić, że transport zwierząt żywych powinien zawsze odbywać się najkrótszą z możliwych dróg.