cccmtb

najważniejszy przegląd
Życie w świecie maszyn
Podnosniki Prokop przechowywanie narzędzi

Czym byłby współczesny człowiek, gdyby nie technika? Można by także zapytać, gdzie byśmy byli jako cywilizacja, gdyby nie nowoczesne maszyny, które zmieniają oblicze przemysłu, rolnictwa i wielu innych sfer naszego życia.

Sprawa jest złożona i ciekawa.

Interesuje nie tylko ludzi zajmujących się technologiami, ale również socjologów i psychologów.

Życie w świecie, w którym sprzęt elektryczny i elektroniczny ma coraz więcej do powiedzenia bywa łatwiejsze, ale czy zawsze jest dla nas dobre? Na pewno zyskujemy w sensie ekonomicznym, albowiem różnorodne maszyny są w stanie nas wyręczać, pomagać nam w czynnościach, podnoszą efektywność produkcji i ułatwiają uprawianie ziemi.

Ludzie tracą jednak miejsca pracy, a więc wygoda i lepsza efektywność są okupione pewnymi społecznymi kosztami, którym ciężko się przeciwstawić.

W kolejnych tekstach postaramy się bardziej naświetlić temat, ukazać znaczenie maszyn w szeroko rozumianej gospodarce oraz to, jak wpływają na życie społeczne we współczesnym kapitalistycznym państwie.