cccmtb

najważniejszy przegląd
Znaczenie manipulatorów w procesie produkcji i pakowania
dysza kuchenki gazowej

Wraz z rozwojem technologii, na przestrzeni dziesięcioleci stopniowo zmieniał się również sposób, w jaki produkowane i pakowane są rozmaite produkty. Od lat człowiek poszukuje rozwiązań, które mogłyby uczynić powyższe procesy łatwiejszymi oraz sprawniejszymi. Na poprawę wydajności bez wątpienia wpłynęło pojawienie się pierwszych manipulatorów przemysłowych.

To niesamowicie istotne dla przemysłu wydarzenie datuje się na początek dwudziestego wieku. Wtedy to pojawiły się pierwsze, proste układu elektro-mechaniczne, spełniające w pewnym stopniu zaawansowania rolę manipulatora. Na wyprodukowanie bardziej zaawansowanych robotów pozwoliła jednak dopiero rewolucja informatyczna – od tego czasu produkuje się również takie roboty, które w zakresie wykonywanych czynności bardzo przypominają człowieka.

Manipulator może zostać zaprogramowany w taki sposób, by przez dwadzieścia cztery godziny na dobę powtarzać te same czynności. To znacznie ogranicza ludzki wysiłek, jaki musi zostać włożony w produkcję lub pakowanie dóbr. Oczywiście, takie rozwiązanie ma zarówno zalety, jak i wady.

Z jednej strony usprawnia produkcję i sprawia, że ludzie nie muszą pracować ponad swoje siły. Z drugiej jednak powoduje to wzrost bezrobocia wśród niewykwalifikowanych pracowników.