cccmtb

najważniejszy przegląd
Transport ryb i ich szczególne wymagania
https://www.interlan.pl/ braciaprzewoz.pl

Transport produktów spożywczych, to przede wszystkim cała lista towarów, które zdecydowanie za szybko ulegają psuciu, w grupie tej na szczególną uwagę zasługują ryby.

Zapewnienie odpowiednich warunków przewozowych dla tej grupy ładunków to kolejny przykład jak bardzo duży wpływ na jakość towaru ma sam przewoźnik.

Bowiem to w dużej mierze od niego zależy, czy do odbiorcy dotrze przesyłka w nienaruszonym stanie.

Zapewnienie idealnej temperatury dla świeżych ryb, to najważniejsza kwestia i jak się okazuje nie wystarczy tylko sprawny system regulacji chłodzenia.

Ryby muszą być przewożone w pojemnikach w całości wypełnionych lodem, powstałym z wody pitnej.

Warto także zwrócić uwagę, że na jakość ładunku wpływa również zapewnienie sterylnej czystości, a zatem każdy pojemnik do wielokrotnego użytku musi zostać dokładnie umyty i zdezynfekowany.

Natomiast drewniane skrzynie, czy styropianowe pudełka nie mogą być stosowane ponownie, należy je po każdym transporcie wyrzucić.