cccmtb

najważniejszy przegląd
Kontrola UDT – jak się przygotować
http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-sprezonego-powietrza

Urząd Dozoru Technicznego to organ, który ma zapewnić bezpieczeństwo użytkowania urządzeń oraz instalacji techniczne. W związku z tym UDT może przeprowadzić różnego rodzaju kontrole – w tym także te dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wybranych urządzeń. Wielu przedsiębiorców nie wie jednak, jak tak w zasadzie przygotować się na tego typu kontrolę. Sama kontrola wskazana jest przede wszystkim w sytuacji, gdy sam przedsiębiorca chciałby uzyskać certyfikat gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania danego urządzenia. W tym celu kontrole z UDT Lublin sprawdza różne wymienione w ustawie normy, które to powinny być zachowane i decyduje o tym, czy wystawić certyfikat. Ale w jaki sposób my – jako przedsiębiorstwo – możemy przygotować się na taką kontrolę? Trzeba przede wszystkim pamiętać o przygotowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, w tym między innymi procedur dotyczących prowadzenia działalności, konkretnych uprawnień czy dokumentację techniczną. Wszystko oczywiście po to, aby kontrolerzy mieli jak najbardziej ułatwione zadanie – niekiedy oni sami mogą poprosić o jakieś konkretne dokumenty czy dane techniczne dotyczące tego czy innego urządzenia.

Warto więc mieć te wszystkie informacje „pod ręką”, nawet jeśli znajdują się one w systemie elektronicznym, tak jak ma to dziś miejsce w większości przedsiębiorstw.

Jakie urządzenia podlegają kontroli UDT?

Zgodnie z ustawą, możemy wyróżnić szczegółów wykaz urządzeń, które to podlegają dozorowi technicznemu. Dobrze jest więc wiedzieć, czy wśród nich znajduje się urządzenia, z których na co dzień korzysta nasza firma. I tak, jeśli chodzi o najważniejsze sprzęty to warto wspomnieć o:

  • urządzeniach ciśnieniowych,
  • urządzeniach transportu bliskiego,
  • różnego rodzaju zbiornikach,
  • maszynach służących do przemieszczenia osób lub ładunków,
  • różnego rodzaju dźwigach,
  • różnego rodzaju przenośnikach.

Tych urządzeń i sprzętów jest oczywiście znacznie więcej, dlatego też warto jest zapoznać się z przepisami ustawy. Dodatkowo, koniecznie należy przeprowadzać regularne i stałe kontrole wszystkich posiadanych przez nas urządzeń – jak się bowiem okazuje, dzięki takim zabiegom wielu przedsiębiorstwom udało się uniknąć różnego rodzaju problemów (czy to finansowych, czy to związanych bezpośrednio z bezpieczeństwem). Przy tym wszystkim trzeba pamiętać, że jako przedsiębiorca mamy obowiązek odpowiedniego przygotowania się do kontroli oraz zapewnienia bezpiecznych warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli.